Politică de confidențialitate

1. CINE SUNTEM?
Această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal îţi explică modul în care noi, ATLAS ON LINE SRL (denumită în continuare „Atlas” sau ”Noi”), cu sediul social în Bucuresti, sector 2, Str. ȘOS. PANTELIMON, Nr. 126, Bl. 207, Sc. 3, Et. 7, Ap. 119, înregistrată la ORC sub nr. J40/3973/2009, CUI 25344093 prelucrăm datele tale cu caracter personal.
2. APLICABILITATE
Această politică descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile tale atunci când Atlas acționează ca operator de date cu caracter personal.

Prezenta politică nu are în vedere prelucrările pe care le efectuează partenerii comerciali Atlas. Pentru modul în care sunt prelucrate datele tale cu caracter personal de către partenerii noștri comerciali, în calitate de operatori, te rugăm să consulți politicile acestora privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

3. CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE TINE?
Colectăm datele tale personale în vederea îndeplinirii scopurilor Atlas, conform secțiunii 4 de mai jos. Nu colectăm și nici nu avem intenția de a intra în posesia datelor personale privind originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similară, de apartenență sindicală sau date cu caracter personal privind starea de sănătate sau viața sexuală.

3.1. Dacă ești vizitator al website-ului nostru www.annedumitrache.ro (denumit în continuare „Site”), vom prelucra datele tale personale obținute prin accesarea și utilizarea Site-ului Atlas, cum ar fi informații despre dispozitivul utilizat, informații de jurnal (precum adresa IP), interogările de căutare, tipul de browser, limba acestuia, setările hardware, data și ora solicitării, date de geolocalizare, inclusiv cookie-uri (pentru mai multe informații accesează Politica de Cookie-uri).

3.2. Dacă ești vizitator al paginilor noastre de pe rețelele sociale, putem prelucra date personale incluse în formularele noastre sau în interacțiunile cu postările noastre, inclusiv în mesajele primite de la tine, cum ar fi nume, prenume, datele de contact (adresă de email, număr telefon), username sau alte date pe care ni le furnizezi.

3.3. Dacă ești interesat de serviciile noastre, dorești înscrierea la trainingurile noastre sau dorești să iei legătura cu noi, vom prelucra datele tale pe care ni le furnizezi în cadrul formularului de contact în măsura în care completezi acest formular, cum ar fi nume, prenume, date de contact (adresă de email, număr telefon) și alte date incluse în mesajul tău.

3.4. Dacă ești persoană de contact sau ești reprezentantul legal sau convențional al unuia dintre clienții persoană juridică, vom prelucra datele tale de contact, cum ar fi nume și prenume, adresă de email și telefon, pozitie/functie, adresa locului de munca, informatii pe care le furnizezi în contextul inițierii sau desfășurării relației contractuale. De asemenea, putem obține datele tale de contact în cadrul programelor noastre de recomandări, de la vizitatorii Site-ului, asigurându-ne însă că cel ce ne transmite datele tale de contact a obținut în prealabil acordul tău pentru o astfel de acțiune.

3.5. Dacă ne contactezi prin intermediul telefonului, vom prelucra datele tale personale cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, și alte date pe care le furnizezi voluntar.

4. PENTRU CE SUNT UTILIZATE DATELE PERSONALE ȘI CARE SUNT TEMEIURILE PRELUCRĂRILOR?
În general, colectăm datele personale direct de la tine.

Putem prelucra date cu caracter personal colectate și din alte surse, cum ar fi partenerii cu care Noi colaborăm, diverși prestatori de servicii în executarea contractului, rețele de socializare etc., precum și datele transmise de către dispozitivele cu care accesezi platforma noastră (telefon, laptop etc.), conform Politicii de Cookie-uri. Pentru eventualitatea în care nu primim de la tine datele cu caracter personal, te vom informa în termenul legal asupra prelucrării acestora.

Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această politică. În cazul în care vom prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ai fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele tale au fost colectate inițial și care ți-au fost aduse la cunoștință, Atlas va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Vom prelucra datele tale cu caracter personal astfel:
4.1. Pentru analize statistice și îmbunătățirea performanțelor Site-ului. Vom colecta și utiliza date prin intermediul cookie-urilor doar dacă am obținut acordul tău. Furnizarea datelor în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări pentru tine.
4.2. Pentru a întreprinde măsuri de securitate și prevenție a fraudei, pentru a proteja datele tale personale și Site-ul nostru, măsuri care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate și fraudă. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Atlas de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, de a ne apăra drepturile și interesele.
4.3. Pentru procesarea solicitărilor tale în legătură cu accesarea/utilizarea serviciilor noastre. Prelucrarea datelor tale în acest scop are la bază contractul încheiat între tine și Atlas, sau pentru a face demersuri la cererea ta înainte de încheierea unui contract cu Atlas, cât și interesul legitim al Atlas de a iniția și desfășura relații contractuale cu angajatorul tău în contextul oferirii serviciilor prestate de noi. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea noastră de a-ți pune la dispoziție serviciile noastre.
4.4. Pentru rezolvarea reclamaţiilor şi pentru răspunde la solicitări. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Atlas de a soluționa diferitele întrebări sau reclamații primite prin email, telefon sau prin intermediul formularului de contact.
4.5. Pentru marketing direct și alte comunicări comerciale cu clienți. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop se va face în baza interesului nostru legitim transmite comunicări menite să asigure promovarea și dezvoltarea afacerii Atlas şi să faciliteze, totodată, accesul clienților săi la serviciile oferite de Atlas ce ar putea fi utile sau de interes pentru afacerile acestora.
4.6. Pentru marketing direct și alte comunicări comerciale cu potențiali clienți. Îți vom transmite aceste comunicări doar dacă am obținut acordul tău. Ne dorim să te ținem la curent cu ofertele noastre. Îți vom putea transmite materiale promoționale pentru a te informa în legătură cu serviciile noastre sau ale partenerilor noștri. Furnizarea datelor în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări pentru tine.
4.7. Pentru îndeplinirea unor obligații legale. Ne revine obligația legală de ținere a unor evidențe contabile și de arhivare a datelor conform legislației aplicabile care presupune prelucrare de date cu caracter personal.
4.8. Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Atlas. Prelucrarea datelor tale în acest scop are la bază interesul nostru legitim de a ne apăra drepturile și interesele.

5. CUI DEZVĂLUIM DATELE TALE?
Atlas poate transmite / acorda acces / divulga datele personale, în măsura în care acest lucru este necesar, în principal către următoarele categorii de persoane / entități:
a) furnizori de servicii și subcontractori (cum ar fi, diferiți furnizori de servicii cu care colaborăm, companii care furnizează servicii de curierat, companii care furnizează servicii de arhivare, companii care furnizează servicii IT, furnizori de software sau hardware, companii de marketing, companii de cercetare a pieței etc.);
b) autorități si entități publice, dacă dezvăluirea este necesară pentru a ne conforma cu o obligație prevăzută de legislația aplicabilă;
c) instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

Ca regulă, transmiterea datelor tale personale către destinatarii sus menționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate şi de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță şi că transmiterea lor se face conform legislației în vigoare.

6. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal furnizate de tine pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

În cazuri excepționale, dacă Atlas transmite datele tale cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, ne vom asigura că acestea sunt protejate corespunzător, respectiv că transmitem datele într-o țară care asigură un nivel adecvat de protecție conform evaluării de către Comisia Europeană ori, dacă se consideră că țara respectivă nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, vom cere terței părți să încheie un contract /acord/instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să reflecte aceste din urmă standarde sau să ofere alte garanții adecvate în acest sens (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană).

Poți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail contact@annedumitrache.ro.

7. DURATA PRELUCRĂRII
În general, vom prelucra datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile). Astfel, datele cu caracter personal vor fi păstrate:
a) pe durata derulării contractului / raportului juridic cu noi pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia; în anumite cazuri specifice, putem păstra datele tale pe o perioadă suplimentară rezonabilă necesară exercitării sau apărării unor drepturi ale noastre în legătură cu serviciile oferite și datele personale prelucrate;
b) pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de ex. în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, cum ar fi facturile emise de către Atlas);
c) cu privire la analizele statistice și îmbunătățirea performanțelor Site-ului, vom păstra datele din cookie-uri în baza de date atât timp cât consimțământul tău este activ;
d) până la 3 ani pentru realizarea de analize privind securitatea și prevenția fraudei pe Site-ul nostru şi interacţiunile tale cu Site-ul;
e) cu privire la comunicările comerciale transmise de Atlas, vom păstra adresa ta de email sau numărul tău de telefon în baza de date atât timp cât abonarea ta este activă; din momentul în care primim cererea ta de dezabonare, vom dezactiva trimiterea de astfel de comunicări către adresa ta de email sau numărul tău de telefon;
f) cu privire la formularul de contact, vom păstra datele tale personale pe perioada necesară oferirii de răspunsuri la mesajele şi cererile tale şi dovedirii corespondenţei purtate cu tine;
g) pe perioada necesară privind constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Atlas.

Oricare date pot fi păstrate de noi, prin excepție de la prevederile anterioare, dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care Atlas ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți.

Atlas poate şterge sau anonimiza datele tale personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.

În orice caz, dacă îți retragi acordul și nu mai există temeiuri juridice pentru prelucrare sau te opui prelucrării și nu există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care să prevaleze, vom înceta prelucrarea datelor.

8. CARE SUNT DREPTURILE DE CARE BENEFICIEZI
În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiezi de următoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele tale Personale sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării, precum: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada pentru care datele sunt păstrate, dacă sunt transferate în străinătate și cum le protejăm, de unde am obținut Datele tale Personale.
b) Dreptul la rectificare: În orice moment, ai dreptul de a de a solicita rectificarea Datelor tale Personale. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele tale Personale.
c) Dreptul la ștergere: Ai posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor Personale, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. Datele Personale vor fi șterse atunci când cerințele legale sunt îndeplinite.
d) Dreptul la restricționarea prelucrării: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, poți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor Personale.
e) Dreptul la portabilitatea datelor: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul la furnizarea Datelor Personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul de a le transmite altui operator.
f) Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele Personale pe baza unui interes legitim, ai dreptul de a te opune prelucrării Datelor tale Personale de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Atlas este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele Personale.
g) Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automatizate: Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
h) Dreptul de a te adresa Autorității de Supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea Datelor tale Personale. Detalii contact pentru Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
i) Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele tale Personale în temeiul consimțământului acordat, poți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.
j) Dreptul de a te opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, te poți opune la prelucrarea Datelor tale Personale în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Când primim o solicitare din partea ta privind exercitarea oricăruia dintre drepturi, îți putem cere informații suplimentare pentru a verifica identitatea ta înainte de a acționa în baza cererii formulate.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venită din partea ta și, în orice caz, în limitele de timp menționate de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii. Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau la implementarea acesteia sau dacă dorești să îți exerciți drepturile pe care le ai, ne poți prin e-mail la contact@annedumitrache.ro.

9. 9. ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR INCLUSE ÎN ACEASTĂ POLITICĂ
Atlas poate actualiza periodic prezenta Politică, fără o notificare prealabilă, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate de noi se extind sau se schimbă sau în situația în care Atlas este obligată potrivit legii să aducă modificări. În cazul în care Atlas face acest lucru, va afișa cea mai actuală versiune pe Site. Prin urmare, te rugăm să verifici periodic dacă există actualizări. În cazul în care Atlas aduce modificări majore practicilor specificate în prezenta Politică, te vom notifica utilizând datele de contact disponibile.